• имг

Опрема

1-анаеробна нормализујућа пећ

Пећ за анаеробну нормализацију

2-хладно ваљана линија

Хладно ваљана линија

Тестирање са 3 вртложне струје

Тестирање вртложне струје

4-Атоматска машина за равнање

Машина за атомско равнање

5-Машина за брушење без центра

Машина за млевење без центра

Машина за ваљање 6 навоја

Машина за ваљање навоја

Машина са 7 хемијских елемената

Машина за хемијске елементе

8-ЦНЦ кружна тестера

ЦНЦ кружна тестера

9-тестер затезања

Тестер затезања